Möt våra jurister

Möt vårt juridiska team

Vårt expertteam är dedikerat till att tillhandahålla exceptionella juridiska tjänster och personlig uppmärksamhet till varje klient, för att säkerställa att deras rättigheter skyddas och deras behov tillgodoses.

Om oss

Vi ger högst service

Vi tror på att ge ärlig och objektiv juridisk rådgivning och personligt stöd på vår byrå eftersom ditt intresse är vår prioritet. Vi håller oss uppdaterade med aktuell juridisk praxis och fokuserar på att tillhandahålla pålitliga och uppskatade tjänster.

Fredrik Alm

Senior jurist

Jurist med flertal examina. (jur.kand, jur, mag i arbetsrätt, mag genusvetenskap, mag i ledarskap, master i teologi) Expert i arbetsrätt, kyrkorätt och familjerätt